موارد مورد نیاز


  1. مرحله اول برای ساخت invoice داشتن اطلاعات حساب بانکی معتبر ( پی پال یا دیگر روش های پرداخت) به اسم خودتان یا شرکت تان یا یک شخص ثالث مورد قبول توسط شرکت شما است.
  2. مرحله دوم داشتن اطلاعات خودتان یا شخص ثالث یا شرکت تان است (اطلاعاتی نظیر آدرس، اسم کامل و بعضا کد مالیاتی)
  3. مرحله سوم گرفتن اطلاعات شرکت است (نام ثبت شده شرکت، شماره تماس، ایمیل، آدرس و کد مالیاتی شرکت)
  4.  مرحله چهارم نیاز به داشتن یک تمپلیت است که پیشنهاد ما در این مورد استفاده از سایت invoice generator است.
  5. مرحله پنجم مشخص کردن نوع سرویسی است که شما به شرکت یا شخص مورد نظر ارائه داده اید (مثلا website development)
  6. و آخرین مرحله پر کردن اطلاعات به شکل زیر است:


و در نهایت نمونه اینویس آماده به شکل زیر است:
برای نقد کردن درآمد ارزی خود یا افتتاح حساب می توانید از دلاری شو کمک بگیرید.