گواهی اشتغال به کار چیست و چه کاربردی‌هایی دارد؟

در این مقاله در مورد گواهی اشتغال به کار و کاربرد آن توضیح می‌دهیم. اگر گواهی اشتغال به کار نیاز دارید اما اطلاعات کمی در این زمینه دارید این مقاله را مطالعه کنید.


گواهی اشتغال به کار چیست؟

گواهی است که نشان می‌دهد فرد در چه شرکت‌هایی و با چه سمتی کار کرده است. کارمند از کارفرمایان خود درخواست می‌کند تا صحت سوابق کاری او را در قالب گواهی اشتغال به کار تایید کنند.

در گواهی اشتغال به کار نام و نام‌خانوادگی فرد، شماره شناسنامه، تاریخ شروع و پایان همکاری، مدت همکاری، میزان حقوق، سمت و ... نوشته می‌شود. در ادامه توضیح می‌دهیم که باید چه جزئیاتی را هنگام نوشتن گواهی اشتغال به کار رعایت کنید.


گواهی اشتغال به کار چه کاربردی‌هایی دارد؟

  1. یکی از کاربردهای گواهی ‌اشتغال به کار برای دریافت تسهیلات است. این گواهی نشان می‌دهد که فرد چه درآمدی دارد و آیا امکان بازپرداخت تسهیلات را دارد یا خیر.
  2. برخی از سفارتخانه‌ها برای صدور ویزا از شما مدارکی می‌خواهند که ممکن است گواهی اشتغال به کار یکی از این موارد باشد.
  3. برای افتتاح حساب بین‌المللی توسط مجموعه دلاری‌شو به گواهی اشتغال به کار نیاز داریم. این گواهی به بانک ارائه می‌شود و برای افتتاح حساب باید آن را داشته باشید.


چرا گواهی اشتغال به کار برای صدور ویزا مهم است؟

همانطور که گفتیم گواهی اشتغال به کار شامل اطلاعاتی مانند نام و نام‌خانوادگی فرد، شماره شناسنامه، تاریخ شروع و پایان همکاری، مدت همکاری، حقوق فرد و... است. این گواهی نشان می‌دهد که آیا فرد شاغل است، آیا می‌تواند هزینه‌های سفر را پرداخت کند و پس از اتمام تاریخ ویزا به کشورش بازمی‌گردد.نکات نوشتن گواهی اشتغال به کار برای دریافت تسهیلات

هنگام نوشتن گواهی اشتغال به کار برای دریافت تسهیلات، علاوه بر اطلاعاتی که گفتیم باید شامل تاییدیه شرکت، امضا مدیرعامل و آدرس شرکت باشد. میزان حقوق دریافتی شما نشان می‌دهد که آیا امکان بازپرداخت تسهیلات را دارید یا خیر.


نکات نوشتن گواهی اشتغال به کار برای سفارت

هنگام نوشتن گواهی اشتغال به کار باید نکات خاصی را رعایت کنیم تا این گواهی مود تایید سفارت باشد. این گواهی باید شامل اطلاعاتی مثل نام و نام‌خانوادگی، تاریخ تولد، تاریخ صدور گواهی، بازه زمانی مرخصی، مدت مرخصی، سمت سازمانی، میزان حقوق، تایید شرکت، امضا مدیرعامل، آدرس شرکت و ... باشد و بهتر است که هدف از سفر نیز نوشته شود.

گواهی اشتغال به کار باید کوتاه و رسمی باشد و اصول نگارشی در آن رعایت شده باشد.

گاهی ممکن است ترجمه رسمی گواهی اشتغال به کار را هم به سفارت ارائه دهید.

در ادامه چند نمونه گواهی اشتغال به کار آورده شده است.


نمونه یک

این نوع گواهی برای دریافت تسهیلات کاربرد دارد.

شماره نامه .........

تاریخ  ...............

پیوست .............

بسمه تعالی

موضوع: گواهی اشتغال به کار

از .........

به بانک .........


احتراما بدینوسیله گواهی می‌شود خانم/آقا............... فرزند............... متولد............... به کد ملی ............... و شماره شناسنامه............... صادره از............... از تاریخ............... در این شرکت مشغول به کار بوده است حقوق و مزایای ناخالص ایشان به مبلغ............... ریال است. این گواهی بنا به درخواست نامبرده صرفا جهت اطلاع بانک / موسسه فوق الذکر صادر شده و هرگونه ارزش و اعتبار دیگری ندارد.

با تشکر

امضا کارفرمانمونه دو

این نوع گواهی برای ارائه به سفارت کاربرد دارد.


به کنسولگری سفارت ………. در ایران

با سلام و احترام

بدین وسیله گواهی می‌شود آقای/خانم……………….دارنده گذرنامه به شماره …………… شماره پاسپورت……………….، از تاریخ………………. با سمت………………. با حقوق ماهیانه………………. میزان حقوق………………. ریال، در این شرکت مشغول به کار است. به ایشان اجازه داده می‌شود جهت استفاده از مرخصی های خود بمدت ………… روز، از تاریخ ………… تا تاریخ……………. به مسافرت رفته و بعد از تاریخ مذکور باز گردد.

با تشکر

نام مدیر و تاریخ

مهر و امضاء

نمونه سه

این نوع گواهی برای ارائه به سفارت کاربرد دارد.


به سفارت .......... در تهران
موضوع : گواهی اشتغال بکار
بدینوسیله گواهی می شود سرکار آقا/خانم ................ فرزند ................ با کدملی ................ و شماره گذرنامه ................  با سمت ................ به صورت تمام با حقوق ماهیانه ................ ریال مشغول به‌کار است. همچنین ایشان مجوز استفاده از مرخصی به مدت ......... روز از تاریخ ................ را دارد و پس از اتمام مرخصی به محل کار خود باز خواهد گشت.

امضا مدیرعامل


نمونه چهار

این نوع گواهی برای افتتاح حساب بین‌المللی نیاز است.


نمونه پنج

این نوع گواهی برای افتتاح حساب بین‌المللی نیاز است.