دلاری شو| Dollarisho

کار ریموت

اعتبارسنجی شرکت‌ها و کارفرمایان خارجی در کار ریموت و فریلنسری ارزی

/detect-scammers-in-freelancing

وقتی صحبت از کارفرمای خارجی میشه، بعضی‌ها فکر می‌کنند با یک فرد ساده و کاملا درست کار مواجه هستیم در صورتی که باید توجه داشت هر جای این جهان اشخاص خوب و بد دارد. پس فارغ از ملیت و توجه کردن به رفتار اولیه کارفرما و قیمت پیشنهادی کارفرما، حتما و حتما به نکات زیر توجه کنید تا کارفرماها و شرکت‌های خارجی سر شما رو کلاه نگذارند و یا از شما بیگاری نکشند.