دلاری شو| Dollarisho

افتتاح حساب

راهنمای امضای پاسپورت- بروزرسانی ۱۴۰۳

/how-to-sign-passport

در پاسپورت ها محلی برای امضا قرار گرفته است که عدم امضای آن، مانع پذیرش پاسپورت شما در بعضی از سازمان ها و وزارت خانه ها می شود. اما چگونه و چرا پاسپورت را امضا کنیم؟